Kaj ima podjetnik za postoriti konec leta

v poslovanju je podobno kot na kmetiji - vsak letni čas oziroma mesec prinaša svoje obveznosti. Če se jih takrat ne postori, bo kasneje to precej težje ali pa bo imelo določene posledice. 
 
 
 
Del urejenega poslovanja pomeni tudi primerno zaključiti poslovno leto in tako fizično, kot papirno, zadeve pripraviti na prihajajočo novo letnico ter hkrati na bližajoče se zaključne račune. Slednji predstavljajo tisto presečno točko (31.12.), ko večina podjetij ugotavlja poslovni izid in sestavi bilanco stanja. Če pa želimo, da izkazujemo čim bolj točno stanje oziroma, da čim bolj koristijo tako podjetniku kot tudi za primere, ko bi jih pregledovali zunanji uporabniki (npr. banke, poslovni partnerji, bonitetne agencije…) – se je z nekaj koraki mogoče na to tudi primerno pripravijo. 
 
1.) Preverimo, da upoštevamo zakonska določila na področju pravic delavcev
Zaposlenim, ki so bili zaposleni med letom in se jih do konca junija oziroma izjemoma novembra, še ni izplačalo regresa za letni dopust – je potrebno izplačati sorazmerni pripadajoči delež – to mora biti najkasneje do 31.12.
V primeru izplačevanja nagrad, božičnic/13. plač preverimo, ali upoštevamo pravilno upoštevamo določila glede izplačevanja nagrad za poslovno uspešnost. Obstajajo namreč pogoji, pod katerimi je izplačilo tovrstnih dohodkov ugodnejše, vendar je potrebno biti pri tem pazljiv.
Preverimo kako je s koriščenjem dopusta zaposlenih, koliko dopusta bodo (lahko) prenesli v prihodnje leto itd. 
 
2.) Usklajevanje odprtih postavk s strankami
Zakonsko je predpisano, da je potrebno sredstva popisati vsaj 1x letno (več o tem kasneje pri inventuri. Tudi terjatve, ki jih imamo do svojih kupcev, predstavljajo sredstva in je tako potrebno tudi slednje uskladiti oziroma popisati. To običajno podjetja naredijo s pošiljanjem t.i. »IOP-jev« (Izpisom odprtih postavk). Naj tu omenim še morebitne izdane darilne bone – če je nekoriščenim veljavnost do 31.12. že potekla, jih bo potrebno vključiti v prihodke. 
 
3.) Popis sredstev
Kot je bilo že zgoraj napisano – vsaj 1x letno se popiše sredstva – to pomeni inventuro. Z inventuro se običajno preveri zaloge in osnovna sredstva. Izpišemo si popis ni list in kljukamo. Če je teh sredstev več, je morda smiselno za ta namen rezervirati večji blok časa, ko bo npr. trgovina zaprta – ni pa to obvezno. Morebitne manjka ali viške bo potrebno tudi  primerno evidentirati in kasneje tudi računovodsko obračunati. 
 
4.) Dopolniti in pojasniti morebitne nerešene zadeve v poslovanju
Če se je s kakšno zadevo med letom odlašalo, ali pa čakalo na razrešitev – je sedaj čas, da rečemo bobu-bob in uredimo zadeve tako kot je treba. Običajno gre tu za kak manjkajoči dokument ali pojasnilo… ali pa z dobaviteljem še ni bil poračunan nek dobropis itd. Sedaj je pravi čas za rešitev tega.
 
5.) Preveriti morebitne prehode v novo poslovno leto pri programih ki jih uporablja
Tako papirno kot elektronsko poslovanje zahteva nekaj pozornosti, ko se začne novo poslovno leto. Paziti je potrebno na številčenje, saj običajno pri dokumentih kot so izdani računi, blagajniški dnevniki po novem letu začnemo z novo letnico in številko 1 dalje. Prav tako nekateri programi zahtevajo določene korake-klike za prehod v novo leto in številčenje.
 
6.) Pregledati finančne kazalnike (zaradi sodelovanja z zunanjimi bankami itd.
Poslovni in računovodski podatki so za vsakega uspešnega podjetnika pomemben vir informacij. Njihovo spremljanje poteka čez vso leto, iz njih se izračunavajo različni zanimivi in koristni kazalniki, indeksi itd. Na ta način je poslovanje enostavnejše, planiranje bolj kakovostno in odločitve boljše. 
Vendar pa ni podjetnik edini, ki ga poslovni rezultati in kazalniki zanimajo. V primeru odločitve za financiranje, se bodo s temi izkazi ukvarjale banke oziroma financerji, bonitetne agencije jih bodo uporabljale za ugotavljanje stanja v podjetju in bonitetne ocene. Zelo možno je, da nas bodo preverjali tudi poslovni partnerji in konkurenti. 
Zato je zelo pomembno, kako se na to pravilno pripraviti, da bomo imeli zadeve pod kontrolo oziroma bomo natančno seznanjeni s situacijo. 
 
7.) Oceniti dobiček oziroma izgubo
Še pred koncem poslovnega leta je potrebno tudi ošvrkniti poslovni izid. No, ali pa ga temeljito secirati… kakorkoli – zadnji mesec tega in prvi naslednjega leta predstavljajo tudi še zadnjo priložnost za kakršnekoli korekcije, optimizacije itd. Tu gre predvsem za t.i. kampanjske ukrepe oziroma bolj preverbe. Ko bo enkrat to obdobje mimo, bo zvoniti po toči zares prepozno – sedaj pa se vendarle še da potegniti kakšne ukrepe. O tem smo tudi že pisali v članku Podjetniki, bo kaj dobička?
Ravno v naslednjih dneh pa vas vabimo tudi na webinar - Optimizacija dobička za podjetnike v 1 uri!.
 
8.) Urediti še zadnje zadeve glede davčne optimizacije
Kot smo tematiko podrobno obravnavali v članku: Podjetniki, bo kaj dobička – je kar nekaj napotkov, ki jih mora podjetnik upoštevati. Davki so namreč poslovno gledano eden najpomembnejših stroškov in si tudi zaslužijo temu primerno obravnavo.
 
 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 12 let dela v računovodstvu, 10 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.