Promocije blogerjev in influenserjev

Pri promocija izdelkov se pogosto zgodi, da izdelek, ki ga nekdo promovira, na primer prikazuje kako se uporablja, to blago pa na koncu ostane promotorju. Pri taki vzajemni koristnosti pa je potrebno upoštevati tudi računovodski oziroma davčni vidik – kajti če promotorju izdelek ostane, tu ne gre za brezplačno prejem oziroma darilo, temveč za plačilo v naravi.  

 

 

Dilema glede računovodske in davčne obravnave takega sodelovanja je lahko na obeh straneh:

- pri podjetju, ki želi promovirati izdelek,

- pri promotorju (blogerju, influenserju).

Obravnava pri podjetju, ki želi promovirati izdelek

Podjetje, ki promovira, mora upravičiti takšno izdajo blaga, kajti gre za poslovni dogodek, ki ga je potrebno materialno primerno evidentirati (na primer se zmanjša zaloga), in tudi pravilno uvrstiti med odhodke oziroma obravnavati iz davčnega vidika.

Ker v osnovi tovrstni odhodki niso direktno našteti kot davčno nepriznani, je potrebno zanje ugotoviti (in znati utemeljiti oziroma dokazati), ali so potrebni za pridobitev prihodkov – kar pomeni, da so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in so posledica opravljanja dejavnosti, nimajo značaja privatnosti in so skladni z običajno poslovno prakso. Pri tem lahko skladno z zakonom davčni organ zadeve presoja tudi v smislu pretekle dejavnosti, drugimi izkušnjami, drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami. Pri tem se ne sme pozabiti niti na obračun DDV.

Obravnava pri promotorju (blogerju, influenserju)

Po drugi strani mora tudi bloger oziroma infuenser prejete izdelke primerno ovrednotiti in v primeru, da njihov prejem pomeni »kompenzacijo« za storitve – to tudi evidentirati kot prihodek, saj gre za plačilo v naravi.

V primeru, da za promocijo te osebe uporabljajo tudi dodatne storitve, kot je npr. oglaševanje (npr. Facebook oglaševanje, Google Ads), je potrebno paziti tudi na primeren status DDV zavezanca. Večina običajnih ponudnikov namreč posluje iz EU držav, kar pomeni, da je potrebno postati t.i. atipični zavezanec za DDV. Več o tem smo že pisali v članku poslovanje s tujino.

Konkretne metode in načini, kako to narediti presegajo vsebino tega članka, zato vas vabimo na naša izobraževanja ali pa svetovanje.

Naslovna slika: MaxPixel.net

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 14 let dela v računovodstvu, 12 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
Tags :