Potni stroški prokurista in poslovodje

Podjetniki, ki so lastniki  družbe (d.o.o., d.n.o., zasebni zavodi…), morajo biti seznanjeni z razlikami, do katerih pride, če je lastnik tudi direktor (poslovodja) podjetja, ali to ni - in je torej samo lastnik ali pa prokurist. 
 
 
 
Osnova za to, da je nekdo poslovodna oseba je vpis v poslovni register in sklenjen dogovor (pogodba o poslovodenju) s podjetjem. Če tega ni, se lastnik ne obravnava kot poslovodna oseba in zanj - davčno gledano - veljajo drugačna pravila. 
 
 
Pri izplačilih lastnikom in prokuristom je potrebno upoštevati, da imajo te dohodki naravo izplačil po podjemni pogodbi. 
Gre za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. 
 
Pri teh vrstah dohodkih se namreč k osnovi za izračun davčnega odtegljaja in prispevkov upoštevajo tudi izplačila za povračilo stroškov - kot so na primer potni stroški. 
Konkretno to pomeni, da je torej za prokuriste in lastnike (ki s podjetjem niso v delovnem razmerju oz. nimajo sklenjene pogodbe o poslovodenju) potrebno ob izplačilu teh dohodkov, odvesti dohodnino v višini 25% (osnova pa je zmanjšana za 10% normiranih stroškov). Od teh prejemkov se plača tudi 6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

Zakon pa vseeno omogoča, da je naknadno - ob izračunu letne dohodninske odločbe - možno upoštevati dejanske stroške prevoza in drugih stroškov (prenočišča…). To se uveljavlja z ugovorom na informativni izračun, skladno z zakonom o davčnem postopku, pri čemer vam lahko pomaga računovodja
 

 

Prave informacije za vas

Na to temo lahko pridobite še dodatne informacije, saj je bil to samo uvod v podrobnejšo obravnavo tematike... 
Verodostojno in razumljivo - predvsem pa - gratis! 
 
 

AVTOR: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 10 let dela v računovodstvu, 8 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg predsedovanje več društvom in aktivnosti v lokalnih in nacionalnih organizacijah ima za seboj tudi izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja podjetništva in mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarje, izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Sloveni in druga izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.
Tags :